Fakta o nepříjemném dechu

Lidské bytosti jsou chodicí chemické laboratoře. Naše ústa obsahují tisíce různých druhů bakterií. Mnohé z nich jsou "dobří braši". Vykonávají nezbytné funkce, v prvé řadě napomáhají trávení. Bakterie, které způsobují nepříjemný dech jsou známy jako anaerobní bakterie produkující síru. Jejich cílem je rozkládat proteiny v potravě, hlenu, krvi a nemocné nebo poškozené ústní tkáně. Protože jsou svým určením anaerobní, nemohou přežít v přítomnosti kyslíku.

Nepříjemný dech způsobují anaerobní, síru produkující bakterie, které normálně žijí  pod povrchem jazyka, v ústní dutině a hrdle. Za určitých podmínek začínají tyto bakterie rozkládat proteiny vysokou měrou. Proteiny jsou tvořeny z aminokyselin. Dvě z těchto aminokyselin (Cystein a Methionin) vykazují vysokou koncentraci síry.

Když  tyto "užitečné" bakterie přijdou do kontaktu s těmito sloučeninami, nelibě vonící sloučeniny síry se uvolňují ze zadní části jazyka a hrdla, jako sirovodík, metylmerkaptan  a jiné nelibě vonící a pachuť mající látky.Tyto "problémové" sloučeniny se často nazývají jako prchavé sloučeniny síry, což přesně vyjadřuje jejich schopnost okamžitě se nelibě dotknout ostatních lidí.

Je třeba vysvětlit, že tyto bakterie nejsou "zlí hoši" a nejsou infekční. Nemůžete "chytit" nepříjemný dech od druhého a to ani při líbání. Protože jsou součástí naší normální ústní flóry, nemůžeme je natrvalo odstranit z úst - ani škrabkou na jazyk, ani antibiotiky, ani jinými ústními vodami, které slibují "odstranit bakterie z jazyka".

Jediný vědecky prokázaný a klinicky účinný způsob jak zastavit halitosis je napadnout schopnost bakterií produkovat uvedené prchavé sloučeniny síry a převést tyto sloučeniny na organické soli "bez chuti a bez zápachu".

Když je už řeč o bakteriích, je třeba porozumět dalšímu faktu o těchto bakteriích. Nazývají se "anaerobní", což doslova znamená "bez kyslíku". Daří se jim v prostředí, kde kyslík není přítomen. Proto nežijí na povrchu jazyka. Žijí pod povrchem mezi papilami (vlákny) jazyka.

Zmíněné sloučeniny síry jsou vlastně "vedlejšími produkty" anaerobních bakterií (Fusobacterium a Actinomyces, mezi jinými). Každý tyto bakterie potřebuje, neboť podporují zažívací proces.Neexistuje jednorázová univerzální léčba nepříjemného dechu, poněvadž bakterie zde budou pořád.Lze však na ně působit kyslíkem a jinými přírodními komponenty, které jim zabrání produkovat sírové pachy na zhruba 12 hodin i více (v některých případech).

Ještě jedna okolnost stojí za zapamatování. Chuť a čich jsou dvě rozdílné věci. Z neurologického pohledu, smysl čichu a smysl chuti mají dvě odlišná centra v mozku, která dostávají specifické elektrické impulsy. Jsou to však sousedé. Je prokázáno, že receptory těchto oddělených smyslů se často navzájem promíchají. To způsobuje, že někdo registruje pocit vůně, kde žádná není, na základě stimulace centra chuti a naopak. Farmaceutické firmy si záhy uvědomily, že lze veřejnost "ohloupit" tím, že vytvoří silnou příchuť máty nebo jiných "medicínských" příchutí v ústních vodách, které by v mozku konzumenta vyvolaly pocit, že jeho dech je svěží.

Je třeba mít na zřeteli, že tak jako vidění a slyšení jsou dva odlišné smysly, stejně tak je tomu i u smyslu chuti a čichu. Můžete pociťovat skvělou chuť máty v ústech, ale odér vnímaný osobou pracující vedle vás jí může připadat jako nepříjemný zápach síry. Může to být pravda, protože cukr nebo alkohol v těchto výrobcích podněcují   bakterie k produkci vyššího množství sloučenin síry.

Co tedy s tím?

Jediný prokázaný způsob, jak eliminovat nepříjemný dech (halitosis), je změnit prostředí v dutině ústní tak, aby bylo"méně přátelské" k produkování sloučenin síry anaerobními bakteriemi. Je zapotřebí dodat do ústní dutiny vysoce účinný a přitom stabilní okysličující prostředek. Takový prostředek tvoří hlavní složku produktu značky Atemfrisch.

 

Objednávky    |      Časté dotazy    |     Kontakt