Proč Atemfrisch

Jaký užitek produkty Atemfrisch přináší?

Vědecké zahraniční studie prokázaly, že nepříjemný dech (halitosis) způsobují anaerobní bakterie. Tyto bakterie se vyskytují v ústech, zejména v papilách jazyka a v hrdle.

Tyto jinak užitečné bakterie, které nemají rády kyslík a má je každý člověk, produkují za určitých okolností vysokou koncentraci páchnoucí sloučeniny síry (typické pro páchnoucí dech). Vědecký výzkum ukázal, že zmíněný jev se vyskytuje asi u 30% populace.

Vycházejíce ze shora uvedeného, nabízejí se dva způsoby, jak tento problém řešit:

1. Pokusit se zlikvidovat tyto bakterie (nejhorší řešení): tento způsob je propagován u řady produktů na trhu. Uživatelům je pak doporučeno, aby používali tuto léčbu po několik týdnů a poté aplikaci na určitou dobu přerušili. Tento způsob přináší řadu nevýhod, z nichž nejvýznamnější jsou tyto:

-- anaerobní bakterie jsou pro nás důležité, proto je má každý člověk. Hrají významnou roli  v trávícím systému, který začíná již v ústech. Likvidace těchto bakterií znamená narušení tohoto procesu.

-- jak je známo u antibiotik, tyto nezabíjejí pouze anaerobní bakterie. Zabíjejí rovněž ostatní část ústní flóry, takže její celý systém je narušen. Pak je zapotřebí aplikaci přerušit, aby se mohla ústní flóra regenerovat. Kdo ví, jaké důsledky to může mít, pokud někdo tento druh léčby opakuje stále dokola?

2. Použít léčbu pomocí Atemfrisch, spočívající v přísunu vysoké dávky kyslíku do ústní dutiny během čištění zubů a výplachu úst ( rutina, kterou každý provádí 2 – 3krát denně. Vysoká dávka kyslíku má dvojí hlavní účinek:

-- zapáchající sulfidy se přemění na sulfáty, které jsou bez chuti a zápachu

-- bakterie, které nemají rády kyslík, se rozmnožují v menší míře, takže se vytváří méně sulfidu. Přesto však zbývající bakterie jsou schopny plnit funkci nutnou pro trávení.

 

Objednávky    |      Časté dotazy    |     Kontakt